Από την επίσκεψή του Μάκη Τσίτα στο νηπιαγωγείο «Ροδόκηπος»
στο Μαρούσι.

rodokipos 1 rodokipos 2 rodokipos 3 rodokipos 7 rodokipos 8 rodokipos 13
rodokipos 5 rodokipos 4 rodokipos 6 rodokipos 9 rodokipos 10 rodokipos 11 rodokipos 12